อัปเดตข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 และสิทธิที่จะได้รับ

ข่าวล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจากการติดตามข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับความคืบหน้าของบัตรคนจนล่าสุดวันนี้คือ ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. มาและได้ใช้สิทธิไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายนและจะได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 ยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วรวมทั้งสิ้น 13,145,989 ราย ส่วนที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนมีอีกทั้งหมด 1,419,557 ราย ซึ่งก็ยังสามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธกส. หากใครยืนยันตัวสำเร็จภายใน 26 เม.ย.66 ก็จะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 ได้เลย ส่วนผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านเกณฑ์และยื่นอุทธรณ์แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,247,494 ราย สำหรับสิทธิที่จะได้ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 มีสิทธิจ่ายอะไรบ้างและได้เท่าไหร่นั้นติดตามได้ในช่วงต่อไป

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 ได้สิทธิอะไรเพิ่มเติมไหม

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 66จากการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่มีสิทธิ์เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 จะได้รับเงินสิทธิย้อนหลังของวงเงินค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าด้วยอีก 1 เดือนจากปกติได้ 300 ก็จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 600 แทนเฉพาะแค่วงเงินซื้อสินค้านี้เท่านั้น ส่วนวงเงินช่วยค่าก๊าซหุงต้มจำนวน 80 บาทต่อครัวเรือนต่อ 3 เดือนก็จะได้เพิ่มเป็น 100 บาทเฉพาะรอบแรกนี้เช่นเดียวกัน และวงเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางผ่านขนส่งสาธารณะรวม 750 บาทต่อเดือนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 ก็จะไม่ได้ย้อนหลัง แต่ถื่อว่าตอบโจทย์ผู้อยากได้เงินก้อนด่วนแบบไม่ต้องกู้เงิน โดยวงเงินทั้ง 3 วงเงินนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าจะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ตั้งแต่เดือนเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

ค่าน้ำค่าไฟของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566จะรับได้ต้องทำอย่างไร

ในส่วนของมาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมจากการเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินที่จะได้จากการอุดหนุนค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและค่าน้ำจำนวน 100 ต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะไม่มีการโอนเงินในส่วนนี้เข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 อีกต่อไปแต่ผู้ใช้สิทธิต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์กับหน่วยงานในพิ้นที่ก่อนและเมื่อลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ในเดือนถัดไป โดยเงินค่าน้ำค่าไฟของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้จ่ายให้แก่หน่วยงานเองผู้ถือบัตรจะไม่สามารถกดเงินสดของเงินส่วนนี้ได้เช่นกัน หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 สามารถเช็คทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโครงการได้หรือสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร. 0-2109-2345 จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.เว้นวันหยุดราชการ

Scroll to Top