ยื่นใบสมัครกับเรา

//

***โปรดอ่านทำความเข้าใจก่อนยื่นใบสมัครรับบริการจากเรา***

*การกรอกแบบฟอร์มการสมัครผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของคุณในเว็บไซต์ www.knowledgefarm.in.th ได้ถือว่าคุณได้ยืนยันและยินยอมให้ทางเว็บไซต์สามารถเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อผู้ให้บริการด้านการเงินตามประเภทผลิตภัณฑ์ด้านการเงินที่คุณได้เลือกไว้ ได้แก่ ธนาคาร หรือ บริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank)

*ทางเว็บไซต์ www.knowledgefarm.in.th ไม่มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไวต่อแหล่งเงินของคุณแต่อย่างใด อันได้แก่ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน, ข้อมูลหน้าสมุดบัญชีธนาคาร รวมไปถึงข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ ที่อาจมีความสำคัญต่อแหล่งเงินทุนของคุณโดยตรง โปรดอย่าแชร์ข้อมูลเหล่านี้ของคุณให้กับสถานที่อื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ให้บริการไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจตามมา

Scroll to Top