เช็ครอบโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมล่าสุดในปี 2566

อัพเดทข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม ปี 2566

ตามที่โครงการเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการลงทะเบียนของประชาชนผู้มีรายได้น้อยใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการตั้งแต่ปี 2565 แล้วนั้น และทำการประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่จะมีสิทธิเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยสามารถเช็คสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 หากผ่านเกณฑ์คุณสมบัติต้องทำการยืนยันตัวตนให้สำเร็จผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสินและธกส. ข่าวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมจากการเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2023 เวลา 13.00 น.มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,145,989 รายและยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตนอีก 1,419,557 รายโดยผู้ผ่านเกณฑ์ที่เหลือหากยืนยันตนเสร็จภายในวันที่ 26 เมษายน 66 นี้ก็จะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66 ได้เลย ส่วนสิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมที่ล่าช้าไป 1 เดือนนี้มีอะไรบ้างติดตามต่อได้เลย

สิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม ปี 2566 มีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จในช่วง 27 มีนาคม – 26 เมษายน 66 จะสามารถใช้สิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1พฤษภาคม 2566ได้เป็นต้นไป แล้วบัตรประชารัฐเดือนพฤษภาคมได้เท่าไหร่ โดยสิทธิที่จะได้ก็จะเหมือนเดิมคือ วงเงินสำหรับรูดสินค้าจากร้านธงฟ้าคนละ 300 บาทต่อคนต่อเดือน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมจะได้รับสิทธิย้อนหลังด้วย 1 เดือนคือเพิ่มอีก 300 บาท โดยการโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดือนพฤษภาคมจะได้รับเป็น 600 สำหรับเงินรูดซื้อสินค้านี้ สำหรับส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อครัวเรือนต่อ 3 เดือนก็จะได้เพิ่มพิเศษอีก 20 บาทเป็น 100 บาท วงเงินที่สามคือค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ทั้ง 3 สิทธิที่กล่าวมานี้จะมีรอบโอนเงินที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 66 และใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 23.00 น.ของทุกวัน ในส่วนของมาตรการช่วยบรรเทาค่าน้ำค่าไฟของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมที่มีความแตกต่างจากบัตรเดิมอย่างไรบ้างตามดูได้ในช่วงต่อไป

 

เงินอุดหนุนค่าน้ำค่าไฟของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม

สำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม 2566 ที่จะได้รับของแต่ละครัวเรือนต่อเดือนคือค่าน้ำ 100 บาทและค่าไฟฟ้า 315 บาท ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมจะไม่เหมือนเดิมจากที่จะมีเงินค่าน้ำค่าไฟเข้าทุกวันที่ 18 ของเดือนแล้วสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินสดกดออกมาได้ รอบใหม่นี้กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้โอนให้กับหน่วยงานเอง โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมจะต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิบรรเทาค่าน้ำค่าไฟที่สำนักงานไฟฟ้าหรือประปาในพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนใหม่ทุกรายจึงจะมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนในรอบบัญชีเดือนถัดไปย้อนหลังไม่ได้ หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคมหรือต้องการเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของโครงการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Scroll to Top