เบี้ยผู้สูงอายุได้รับเดือนละกี่บาท ขั้นตอนโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567

ทำความรู้จักกับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2024

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืออะไร ? เมื่อคนเราล่วงเข้าสู่วัยชราหลายคนอาจจะเกิดความกังวลใจในเรื่องค่าใช้จ่ายรวมถึงค่ากินอยู่ต่างๆ เพราะเรี่ยวแรงในการหาเงินนั้นมีไม่เท่าเดิมตอนที่ยังหนุ่มสาว ยิ่งถ้าใครไม่ได้ประกอบอาชีพรับราชการแล้วละก็ ตอนที่อายุเข้าสู่วัยปลดเกษียณก็คงต้องลำบากเพราะไม่ได้มีเงินบำนาญที่จะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆได้เลย

อย่างไรก็ตามทางภาครัฐก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้มีโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยจะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่มีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ทุกเดือน

โดยความหมายของเบี้ยยังชีพหมายถึงเงินที่ทางภาครัฐมอบให้ผู้สูงอายุเพื่อใช้ดำรงชีพในวัยชราซึ่งถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งจากทางภาครัฐเพราะผู้สูงอายุไม่สามารถหารายได้เหมือนคนหนุ่มสาว

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีตารางการจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือนในอัตรา 600 บาทต่อราย ซึ่งเงินเดือนผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้สูงอายุจะได้ไม่เท่ากันในแต่ละช่วงอายุ โดยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุดจะจ่ายให้

  • เดือนละ 600 บาท สำหรับอายุ 60-69 ปี
  • เดือนละ 700 บาท สำหรับอายุ 70-79 ปี
  • เดือนละ 800 บาท สำหรับอายุ 80-89 ปี
  • เดือนละ 1,000 บาท สำหรับอายุ 90 ปีขึ้นไป

ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ได้ไหม

หากประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ก็จะต้องมีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตหรือที่องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ อบต.ที่มีชื่อ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนั่นเอง หากว่าไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ด้วยตัวเองก็สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบมาลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้

สำหรับข้อสงสัยว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ได้หรือไม่ ก็ต้องขอตอบไว้ตรงนี้เลยว่ายังไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ 

เงื่อนไขของผู้สมัครเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ก็จะต้องมีอายุครบ 60 ปีรวมไปถึงเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 นอกจากนี้จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินบำนาญหรือเงินรายได้ประจำหรือเงินตอบแทนของรัฐอื่นๆด้วย

ในปี 2567 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าวันไหน

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว หลายคนก็อาจจะรอคอยอย่างใจจดใจจ่อว่าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าวันไหน

สำหรับวิธีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นจะมีการจ่ายให้ผ่านทางบัญชีธนาคาร โดยเงินงบประมาณจะเริ่มมีการจ่ายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 นี้ ซึ่งปัจจุบันเบี้ยผู้สูงอายุก็ยังคงดำเนินการช่วยเหลือผู้สูงวัยอยู่กันจนมาถึงปัจจุบัน

อัพเดทวันที่ 1 มีนาคม 2024

Scroll to Top