เช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน หรือได้เงินเท่าไหร่? 2023

เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนวงเงินเท่าไหร่

โครงการเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐสนับสนุนวงเงินเพื่อการใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยมีกำหนดใช้วงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน ผู้สมัครสามารถตรวจเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าได้วงเงินเท่าไหร่ ใช้จ่ายกับหมวดหมู่ได้อะไรบ้าง รวมถึงตรวจสอเช็คยอดผ่านช่องทางออนไลน์อย่างไรก่อนใช้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาดูรายละเอียดล่าสุดกันได้เลย

ก่อนใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนต้องยืนยันตัวตนในวันที่เท่าไหร่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนผู้ที่จะใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนได้นั้น ต้องทำการยืนยันตัวตนในวันที่ 1 มีนาคม โดยยืนยันผ่านช่องทางออนไลน์ หรือหน่วยงานรัฐก็ตามความสะดวก

เช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนวงเงินเท่าไหร่

สำหรับการเช็คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนวงเงินที่ทางภาครัฐอนุมัตินั้นอยู่ที่ 1,565 บาท โดยจัดสรรไว้ให้ใช้ตามวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามวันเวลาที่กำหนด เช็คยอดได้ตั้งแต่เดือนมี.ค. 66 หากผ่านสามารถรับยอดโอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน 1,565 บาท โดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินสดไม่มี จะเป็นการโอนเข้าบัญชีอย่างเดียว

เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนสามารถใช้อะไรได้บ้าง

เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ซื้อสินค้าตามที่ภาครัฐกำหนดเท่านั้น โดยการซื้อด้วยเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ดังนี้ วงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จะได้คนละ 300 บาทต่อเดือน วงเงินสำหรับซื้อก๊าซหุงต้มจะได้คนละ 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน และวงเงินเพื่อเดินทางด้วยรถสาธารณะจะได้ 750 บาทต่อเดือน รายการสามารถเริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายนนี้ 2566 และวงเงินค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน กับวงเงินค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน จะเริ่มใช้ได้ในวันที่ 18 เมษายน 2566

ยืนยันตัวตนเพื่อใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนไม่ผ่าน ทำการอุทธรณ์อย่างไร

ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน สามารถทำการอุทธรณ์ได้เพียง อุทธรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือจะอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรัฐที่ลงทะเบียน ซึ่งต้องทำการแก้ไขข้อมูลและยื่นอุทธรณ์ให้เสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
ทั้งหมดนี้ถือเป็นข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับการใช้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน หากไม่ผ่านการยืนยันตัวตน ผู้สมัครสามารถติดต่อเพื่อยืนอุทธรณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ให้ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อจะได้รับวงเงินมาใช้ในรอบถัดไป ซึ่งจะไม่สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายนได้ เพราะรอบนี้ไม่อนุมัติ รอทวงสิทธิอีกครั้ง สำหรับคนที่ได้รับเงินและต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 เมษายน อย่าลืมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด เพื่อจะได้ใช้เงินได้อย่างถูกต้องและเต็มวงเงิน

Scroll to Top